18. august 2020


Overvurdering og tilretning af aktiveringsdata på jobindsats.dk

 

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har konstateret, at der siden april 2019 er sket en gradvis overvurdering af det fremstillede aktiveringsdata på jobindsats.dk. Denne overvurdering skyldes en uhensigtsmæssig indlæsning af data fra Det Fælles Datagrundlag, som er opstået i forbindelse med release 2019-1 af DFDG.

 

Denne uhensigtsmæssige indlæsning har betydet, at aktiveringsforløb ikke konsekvent er blevet opdateret med nyeste information, hvilket har stor indflydelse på aktiveringsforløb, som er blevet afkortet eller annulleret. Da denne ændring ikke bliver registreret, kan forløbene stadig stå som aktive i målingerne, og aktiveringsdata overvurderes dermed. Dette kan påvirke aktiveringsdata for samtlige ydelser, fleksjob, voksenlærlinge og jobrotation, samt målinger for brug af mentorordning.

 

Ved kommende opdateringer af aktiveringsmålingerne på hjemmesiden vil indlæsningen af data være blevet tilrettet, og brugere af jobindsats.dk kan derfor forvente væsentlige ændringer i antallet af aktiveringsforløb og personer i aktivering i perioden fra april 2019 til juni 2020.