Drift: På grund af vedligeholdelse kan dataudtræk fra statistikbanken Jobindsats.dk være utilgængeligt lørdag d. 21. marts 2020 kl. 9:00-13:00

Det vil dog stadig være muligt at trække rapporter under Publikationer

9. januar 2020


Underopdateret A-dagpengedata for november

Alle målinger, der indeholder data om A-dagpengemodtagere for november vil være underopdateret.
Dette skyldes, at Kristelig A-kasse i december har haft udfordringer med at sende oplysninger til STAR, hvorfor data ikke er fuldstændigt for denne a-kasse (og dermed heller ikke i totalen) på tidspunktet for opgørelsen. 

 

Det er mere specifikt følgende målinger, der er berørt: 

- Antal personer og fuldtidspersoner (A-dagpenge og Alle ydelser under ét)

- Aktiveringsgrad og andel aktiveringsberørte (A-dagpenge) 

- Antal langtidsledige personer (Ledigheds- og jobindikatorer og Ministerens mål) 

- Forsørgelsesudgifter (A-dagpenge og Alle ydelser under ét)

- Udenlandske statsborgere der modtager a-dagpenge mv. (Udenlandsk arbejdskraft)

- Arbejdskraftreserven (Befolkning og arbejdsmarked) 

 

Når målingerne næste gang opdateres med data, dvs. ultimo januar/primo februar når der er data for december, vil også data for november være fuldstændigt.