Drift: På grund af vedligeholdelse kan dataudtræk fra statistikbanken Jobindsats.dk være utilgængeligt lørdag d. 21. marts 2020 kl. 9:00-13:00

Det vil dog stadig være muligt at trække rapporter under Publikationer

13. februar 2020


Undervurderet aktiveringsdata

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har konstateret, at der fra starten af 2018 gradvist er sket en stigning i antal indberetninger af uden angivelse af det ugentlige antal aktiveringstimer. Stigningen ses særlig blandt de kommuner, der er overgået til KMD Momentum.

 

Indberetningen af aktiviteter uden timeangivelse indebærer, at nogle personer fremstår som om de ikke har fået en indsats, selvom de reelt har været i et forløb. Det indebærer, at målinger for aktiveringsaktivitet for en række kommuner i perioden 2018-september 2019 er undervurderet både hvad angår antallet af forløb, aktiverede og fuldtidsaktiverede. Det er primært opgørelser af vejlednings- og opkvalificeringsforløb, ordinær uddannelse samt nytteindsats, der er påvirket.

 

Styrelsen har sikret, at det fra medio september 2019 ikke længere er muligt at indberette forløb uden angivelse af det ugentlige antal aktiveringstimer, hvilket har medført et kraftigt fald fra dette tidpunkt i antal forløb uden angivelse af det ugentlige antal aktiveringstimer.

 

Styrelsen har nu bedt kommunerne om at genoprette det undervurderede aktiveringsdata, og forventer at denne proces er færdiggjort ved udgangen af april 2020. Det forventes at en midlertidig løsning implementeres i marts 2020, hvor forløb uden timetal vil blive registreret med et gennemsnitligt antal timer i aktivering pr. forløb svarende til aktiveringstimetallet for andre på samme ydelse og med samme aktiveringstilbud. Dette timetal vil blive overskrevet løbende i takt med, at kommunerne indberetter de faktiske timetal for forløb, der tidligere har været indberettet uden angivelse af det ugentlige antal aktiveringstimer.

 

Brugere af Jobindsats.dk kan derfor for en række kommuner forvente væsentlige stigninger i antallet af aktiveringsforløb og personer i aktivering i perioden 2018-september 2019 de kommende måneder.