16. marts 2021


Opdatering af målinger vedr. kommunale ydelser først fra medio uge 12

Målinger vedr. de kommunale ydelser (kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalidering, jobafklaring mv.) opdateres først fra medio uge 12, idet noget af det historiske data i seneste leverance fra KMD var slettet.