5. oktober 2021


Nyt Jobindsats på vej

 

STAR er i fuld gang med at videreudvikle jobindsats.dk. Det medfører flere ændringer.

 

Jobindsats.dk bliver endnu mere webtilgængelig, responsiv og brugervenlig samt moderniseret i forhold til den teknologiske platform. Vi har i videreudviklingen inddraget jeres besvarelser fra spørgeskemaundersøgelsen, som vi gennemførte i 1. kvartal 2021. Det betyder, at det nye jobindsats får flere nye funktioner, mens der samtidig er funktioner, som forsvinder. Det nye jobindsats forventes at erstatte det nuværende jobindsats medio december 2021.

 

På det nye jobindsats.dk vil der være følgende ændringer:

 

Nye funktioner

 1. Søgefunktionalitet
 2. Beregningsfunktionalitet
 3. Information om fordelingsvariabler på siden ”Valg af måling”
 4. Introduktion til jobindsats.dk
 5. Rapportbank

Det bemærkes, at rapportbanken formentlig ikke vil indeholde alt den tiltænkte funktionalitet i første omgang. Konkret arbejder vi på at få tilføjet en print-funktionalitet og hent-data-funktionalitet.

 

Tilpasninger

 1. Øge tilgængeligheden af info om måling
 2. Øge tilgængeligheden af relevante nyheder
 3. Mere sigende navne og tema-inddelinger af målinger
 4. Navigation til målinger mv. flyttes til venstre side af skærmen
 5. API tilpasses i lyset af modernisering af teknologisk platform

 

Funktioner, der forsvinder

 1. Min side, herunder favoritmåling og gem valg
 2. Beskæftigelsesregioner, som valgmulighed i målinger
 3. Jobcentre, som valgmulighed i målinger (der kan være få undtagelser)
 4. Print af data
 5. Åbne data i Word
 6. Nøgletalsrapporter

Beskæftigelsesregioner og Jobcentre fjernes for at optimere diskretioneringen af data samt fordi Beskæftigelsesregioner blev nedlagt i 2015. Det vil stadig være muligt at hente data for Hele landet, Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) samt kommuner. Min side fjernes for at minimere STARs indsamling af personoplysninger. ”Print af data” og ”Åbne data i word” er ikke prioriteret i videreudviklingen, da det er funktionalitet, som en stor andel af brugere ikke benytter. Nøgletalsrapporter saneres væk og bliver erstattet af nye Power BI rapporter, som er under udvikling.