18. november 2021


Antal personer og fuldtidspersoner under 'Alle ydelser under ét' er slået fra

I målingen 'Antal personer og fuldtidspersoner' under 'Alle ydelser under ét' er der lige nu en fejl i tallene for september 2021 og dermed også 3. kvartal 2021, når man fordeler på kommuner eller jobcentre.

Det har vist sig at tage lang tid at udbedre fejlen, så vi har nu valgt at slå målingen fra indtil videre.

Vi kan desværre ikke sige noget om, hvornår det igen vil være muligt at slå målingen til.