16. marts 2021


Målinger vedr. udenlandsk arbejdskraft opdateres først sidst i uge 12

På grund af problemer med at modtage data vedr. udstedte opholdsgrundlag opdateres målingerne vedr. udenlandske statsborgere med lønindkomst i Danmark først sidst i uge 12. Dette gælder også målingerne ”Andel flygtninge og familiesammenførte til flygtninge i beskæftigelse” og ”Beskæftigede udenlandske statsborgeres tidligere arbejdsmarkedsstatus”.