7. juli 2021


Opdatering af målingerne Arbejdsmarkedsstatus 1, 3, 6 og 12 måneder efter afsluttet forløb er udskudt

Opdatering af måingerne Arbejdsmarkedsstatus 1, 3, 6 og 12 måneder efter afsluttet forløb er udskudt. Ingen af målingerne opdateres pga. ændring i datakilden, der anvendes i målingen. 

 

Det gælder for alle ydelser: A-dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalidering, forrevalidering, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse, sygedagpenge, jobafklaringsforløb, ressourceforløb, ledihedsydelse og fleksjob.