Drift: På grund af opdatering af vores server, er det ikke muligt at foretage dataudtræk fra jobindsats.dk lørdag d. 22.08 kl. 10-14

25. juni 2020


Udskydelse af målingen "Antal personer med opbrugt dagpengeret fordelt på efterfølgende arbejdsmarkedsstatus"

Målingen "Antal personer med opbrugt dagpengeret fordelt på efterfølgende arbejdsmarkedsstatus" er udskudt frem til ultimo august for at implementere reglerne i forbindelse med suspenderingen af anciennitetstællingen af dagpengesystemet.