Sociale ydelser - Antal og andel forsørgelsesydelsesmodtagere, som er berørt af sociale ydelser


  NB: Opgørelsen omfatter kun tal for de kommuner, hvor der foreligger fuldt validerede handicapdata fra og med 2014. Det drejer sig pt. om følgende kommuner: Ballerup, Gladsaxe, Glostrup, Albertslund, Hvidovre, Tårnby, Dragør, Allerød, Fredensborg, Hørsholm, Rudersdal, Frederikssund, Greve, Solrød, Odsherred, Faxe, Kalundborg, Ringsted, Stevns, Lejre, Lolland, Næstved, Bornholm, Middelfart, Assens, Faaborg-Midtfyn, Nyborg, Odense, Langeland, Ærø, Haderslev, Esbjerg, Fanø, Aabenraa, Horsens, Kolding, Herning, Holstebro, Syddjurs, Norddjurs, Favrskov, Odder, Silkeborg, Skanderborg, Århus, Ikast-Brande, Ringkøbing-Skjern, Skive, Hedensted, Morsø, Brønderslev, Læsø, Rebild, Mariagerfjord, Jammerbugt og Ålborg.


Opgørelsen vil løbende blive udvidet med de kommuner, som Danmarks Statistik får etableret fuldt valide dataleverancer fra for udsatte og handicappede voksne.

 
Hvad viser målingen?
Måling 1: Antal personer
Målingen viser antal personer, der har modtaget en forsørgelsesydelse inden for den valgte periode.

Måling 2: Antal personer berørt af sociale ydelser
Målingen viser antal forsørgelsesydelsesydelsesmodtagere i den valgte periode, der selv eller som forælder til socialt udsat barn har været berørt af en social ydelse under forsørgelsesydelsesforløbet eller op til 6 måneder før forsørgelsesydelsesforløbets start. De 6 måneder tælles aldrig længere tilbage end 6 måneder før den valgte periodes start.

Måling 3: Andel personer berørt af sociale ydelser
Målingen viser andel forsørgelsesydelsesydelsesmodtagere i den valgte periode, som selv eller som forælder til socialt udsat barn har været berørt af en social ydelse under forsørgelsesydelsesforløbet eller op til 6 måneder før forsørgelsesydelsesforløbets start. De 6 måneder tælles aldrig længere tilbage end 6 måneder før den valgte periodes start.

Hvordan er målingen beregnet?

Måling 1: Antal personer
Målingen opgør antal personer mellem 18-66 år som i mindst 1 dag i den valgte periode har modtaget mindst en af følgende forsørgelsesydelser: dagpenge (inkl. særlig uddannelsesydelse, arbejdsmarkedsydelse og kontantydelse), sygedagpenge, jobafklaringsforløb, kontanthjælp, integrationsydelse, uddannelseshjælp, revalidering, forrevalidering, ressourceforløb, ledighedsydelse, fleksjob og/eller førtidspension.

Opgørelsen af antal personer kan variere en smule fra målingen ”Antal personer og fuldtidspersoner” for nogle af forsørgelsesydelserne pga. små opgørelsesmæssige forskelle.

Personer, der har modtaget samme forsørgelsesydelse flere gange i perioden, vil indgå én gang i opgørelsen for den valgte periode, men de kan dog indgå én gang i alle de kommuner, hvor de har modtaget den pågældende forsørgelsesydelse. Personer, der har modtaget flere forskellige forsørgelsesydelser i den valgte periode, vil indgå i opgørelsen maksimalt én gang i hver kommune, hvor de har modtaget forsørgelsesydelsen, for hver af de pågældende forsørgelsesydelser og én gang i summen for alle forsørgelsesydelser.

Måling 2: Antal personer berørt af sociale ydelser
Målingen opgør antal personer mellem 18-66 år opgjort i måling 1, som har været berørt af en social ydelse. Personen anses for berørt af en social ydelse hvis, der er mindst en dags overlap mellem udbetalingen af den pågældende forsørgelsesydelse og den sociale ydelse i den valgte periode, eller at den sociale ydelse er givet op til 6 måneder før første udbetaling af den pågældende forsørgelsesydelse i den valgte periode. De 6 måneder vil dog aldrig kunne føres længere tilbage end 6 måneder før første dag i den valgte periode.

Sociale ydelser givet efter forsørgelsesydelsens ophør tælles ikke med.

En person regnes som berørt af en social ydelse, hvis de indgår i mindst en af følgende sociale ydelsesgrupper:

Personer i den valgte periode, der har været berørt af én eller flere forskellige sociale ydelser vil tælle som maksimalt én person i hver af de samlede sociale ydelsesgrupper, de indgår i, og maksimalt én gang i summen for de sociale ydelsesgrupper i alt.

Måling 3: Andel personer berørt af sociale ydelser
Målingen opgør antal personer i måling 2 som andel af antal personer i måling 1.

 

Hvad kan målingen fordeles på?

Målingen skal fordeles på geografisk område (kun kommuner) og periode (kun år). Derudover kan målingen fordeles på sociale ydelsesgrupper og forsørgelsesydelse. Status for fordelingsvariablen fastsættes den sidste dag i ydelsesforløbet i den valgte periode for de enkelte forsørgelsesydelser.

Hvis en person er flyttet mellem 2 kommuner inden for den valgte periode, tæller personen med i opgørelsen for begge kommuner, men kun som én person for hele landet.

Læs mere om fordelingsvariable 

Hvor kommer data fra?
Data kommer fra kommunale sagsbehandlings- og økonomisystemer, Registeret for arbejdsmarkedsstatistik (RAM), Plandata, Resultatdata, KMD’s sygedagpengeregister, KMD’s register for sociale pensioner. Data vedrørende sociale ydelser kommer fra Danmarks Statistik.
 
Hvor ofte kommer der nye tal?
Målingen opdateres en gang om året. Ved valg af måling fremkommer en uddybning af den valgte målingsgruppe, der bl.a. oplyser hvornår målingen sidst blev opdateret, og hvornår den næste opdatering forventes. Du kan i øvrigt få et fuldt overblik over opdateringskadencen for alle målinger under topmenupunktet Opdateringskalender.
 
Flere spørgsmål?
Kontakt:Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, Njalsgade 72A, 2300 København S, telefon 72 21 74 00, Viden og Analyse/e-mail jobindsats@star.dk