Om Jobindsats.dk

Jobindsats.dk gør det nemt at få viden om beskæftigelsesindsatsen. Med portalen kan politikere, ledere og medarbejdere i jobcentre, organisationsfolk, journaliste og privat personer løbende danne sig et overblik over gruppen af overførselsmodtagere i den erhvervsaktive alder. Det gælder både antallet af personer, udgifterne til forsørgelse og indsatsen for at skaffe personerne i beskæftigelse – lokalt, regionalt og i hele landet.

På Jobindsats.dk kan jobcentrene trække en række oversigter – besparelsespotentiale og nøgletal på reformområderne - til at understøtte jobcentrenes opfølgning på potentielle økonomiske besparelser, indsatsen, resultaterne og reformmålene i beskæftigelsesindsatsen. I databanken på Jobindsats.dk er det muligt at supplere oversigterne med mere detaljerede tal, der kan belyse hvorfor jobcentret klarer sig godt – eller mindre godt.

I Jobindsats.dk er det muligt at se, hvem der klarer sig godt, og hvem der klarer sig mindre godt i beskæftigelsesindsatsen. Benchmarking er nøgleordet – på tværs af jobcentre, regioner og over tid. Man kan se, om man klarer sig bedre eller dårligere end jobcentret med samme rammevilkår? Om man klarer sig bedre eller dårligere end de andre jobcentre i regionen? Om man klarer sig bedre eller ringere end sidste år?

En vigtig mulighed for benchmarking, er muligheden for at sammenligne sig med jobcentre, der har samme rammevilkår for beskæftigelsesindsatsen som ens eget. Det er ikke altid relevant at sammenligne med tal for nabokommunen eller for hele landet. Fx er de to nabokommuner København og Gentofte ret forskellige – og de er begge ret forskellige fra landet som helhed. Derfor vil det, eksempelvis på kontanthjælpsområdet, give mere mening for København, at sammenligne sig med jobcentre som fx Albertslund, Brøndby, Høje-Taastrup, Ishøj og Lolland stedet. Disse byer har nemlig nogenlunde samme rammevilkår og dermed samme vilkår for, i hvilket omfang borgerne kan forventes at modtage offentlig forsørgelse.

Jobindsats.dk vil være under stadig udvikling. Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering vil løbende udbygge portalen med nye målinger og analysemuligheder, således at portalen til stadighed er kilden til aktuel og relevant viden om beskæftigelsespolitikken.