Drift

På grund af vedligeholdelse af systemet vil Jobindsats.dk være utilgængelig indtil kl. 13.

3. maj 2016


Nye målinger på Jobafklaringsforløb på Jobindsats.dk

Der er nu offentliggjort en række nye målinger, der viser udviklingen på jobafklaringsforløb fra juli 2015 til seneste måned.

Der er tale om målinger på  

- personer, forløb og fuldtidspersoner på jobafklaringsforløb. Disse målinger kan fordeles på område, køn, alder og herkomst.

- aktiveringsindsatsen, der viser udviklingen i antal aktiverede, forløb og varighed af afsluttede aktiveringsforløb. Aktiveringsmålingerne kan fordeles på område, køn, alder, herkomst og tilbud.

- forsørgelsesudgifter. Målingerne kan fordeles på område, køn, alder og herkomst og afspejler udviklingen i antallet af personer, som modtager ressourceforløbsydelse i jobafklaringsforløb.