Drift

På grund af vedligeholdelse af systemet vil Jobindsats.dk være utilgængelig indtil kl. 13.

6. april 2016


Ny måling på kontantydelse

Som noget nyt kan man nu på Jobindsats.dk se tal for kontantydelse. Kontantydelsen blev indført pr. 1.oktober 2015 for personer, der har opbrugt retten til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse i 2015. I første omgang bliver målingen offentliggjort for Antal personer, gnsn. varighed og fuldtidspersoner. 

Målingen viser først og fremmest antal unikke personer på kontantydelse, samt antal fuldtidspersoner på ydelsen i den givne periode. Endvidere viser målingen den gennemsnitlige varighed på kontantydelse i den givne periode.

Målingen opgøres fra oktober 2015 og frem. Målingen er opdateret frem til februar 2016. Målingen opdateres månedligt.

Målingen kan fordeles på køn, alder, herkomst og a-kasse.

Der er planlagt målinger på kontantydelse, der omfatter aktivering og forsørgelsesudgifter.

Læs mere under info-om-måling.
Kontantydelse