Drift

På grund af vedligeholdelse af systemet vil Jobindsats.dk være utilgængelig indtil kl. 13.

22. juni 2017


Ny måling opgør arbejdsmarkedsstatus efter afsluttet fleksjob

 

På Jobindsats.dk kan man nu tilgå målingen "Arbejdsmarkedsstatus efter afsluttet forløb" som opgør arbejdsmarkedsstatus for afsluttede fleksjob. Målingen opgør personernes arbejdsmarkedsstatus (lønmodtagerbeskæftigelse, uddannelse, forsørgelsesydelse eller selvforsørgelse) 1, 3, 6 og 12 måneder efter, at de har afsluttet et ydelsesforløb.

 

I den nye måling anvendes et afbrydelseskriterium på mindst en kalendermånedsfravær fra fleksjob før det opgøres som et afsluttet fleksjob. Det betragtes som et nyt forløb hvis personen påbegynder et fleksjob efter personen i en forudgående sammenhængende kalendermåned ikke har været i et fleksjob. 

 

Målingen kan fordeles på arbejdsmarkedsstatus, løn, herkomst og alder.