Drift

På grund af vedligeholdelse af systemet vil Jobindsats.dk være utilgængelig indtil kl. 13.

11. september 2017


Ny måling opgør arbejdsmarkedsstatus efter afsluttet jobafklaring

På Jobindsats.dk kan man nu tilgå målingen "Arbejdsmarkedsstatus efter afsluttet forløb" som opgør arbejdsmarkedsstatus for afsluttede jobafklaringsforløb. Målingen opgør personernes arbejdsmarkedsstatus (lønmodtagerbeskæftigelse, uddannelse, forsørgelsesydelse eller selvforsørgelse) 1, 3, 6 og 12 måneder efter, at de har afsluttet et jobafklaringsforløb.

I den nye måling anvendes et afbrydelseskriterium på mindst en kalendermånedsfravær fra jobafklaring før det opgøres som et afsluttet jobafklaringsforløb. Det betragtes som et nyt forløb hvis personen påbegynder et jobafklaringsforløb efter personen i en forudgående sammenhængende kalendermåned ikke har været i et jobafklaringsforløb. 

Målingen kan fordeles på arbejdsmarkedsstatus, køn, herkomst og alder.