Drift

På grund af vedligeholdelse af systemet vil Jobindsats.dk være utilgængelig indtil kl. 13.

2. juli 2018


Ny måling opgør antal og andel forsørgelsesydelsesmodtagere, som er berørt af sociale ydelser

På Jobindsats.dk kan man nu tilgå en ny måling, der opgør antallet og andelen af forsørgelsesydelsesmodtagere, der har været berørt af sociale ydelser – samtidig med eller op til 6 måneder før forløbet på forsørgelsesydelsen - på tre hovedområder:

    • Udsatte og handicappede voksne
    • Forældre til udsatte børn, som modtager sociale ydelser
    • Unge i efterværn

Målingen opgøres for de 56 kommuner, hvor der eksisterer fuldt validerede data for udsatte og handicappede voksne. Antal kommuner i målingen vil blive øget i takt med, at der foreligger validerede data for udsatte og handicappede voksne for flere kommuner.

Målingerne opdateres årligt.

For yderligere information om målingen se ’info om måling’.

 

Sociale ydelser