Drift

På grund af vedligeholdelse af systemet vil Jobindsats.dk være utilgængelig indtil kl. 13.

25. juni 2018


Nye målinger opgør antallet af udenlandske statsborgere, der modtager danske ydelser

På Jobindsats.dk kan man nu tilgå nye målinger om antallet og andelen af udenlandske statsborgere, der modtager henholdsvis:

  • A-dagpenge inkl. ydelser efter opbrugt dagpengeret,
  • Kontanthjælp inkl. uddannelseshjælp og integrationsydelse  
  • Sygedagpenge inkl. ressourceforløbsydelse under jobafklaring

Målingerne opgøres både i antal personer og fuldtidspersoner og antallet af ydelsesmodtagere kan relateres til henholdsvis arbejdsstyrken og befolkningen blandt udenlandske statsborgere. Det er endvidere muligt at fordele ydelsesmodtagere i en given periode efter nationalitet og tidspunktet for, hvornår de pågældende har fået udstedt deres CPR-nummer.

Målingerne opdateres månedligt.

For yderligere information om målingen se ’info om måling’.

 

Udenlandske statsborgere der modtager ydelser