Drift: På grund af vedligeholdelse kan dataudtræk fra statistikbanken Jobindsats.dk være utilgængeligt lørdag d. 21. marts 2020 kl. 9:00-13:00

Det vil dog stadig være muligt at trække rapporter under Publikationer

27. september 2019


Ny måling opgør antallet af kommunale afgørelser i førtidspensionssager

For førtidspension, er der udviklet en ny måling på Jobindsats.dk. Målingen "Kommunale afgørelser i førtidspensionssager" opgør det samlede sager, som kommunerne afgør om førtidspension, dvs. både tilkendelser og afslag.  

 

Udover område og periode, kan målingen fordeles på køn, alder, herkomst og anledning (alm. førtidspension, på foreliggende grundlag, seniorførtidspension, ønsker ikke førtidspension, genoptagelse af vurdering og frakendelsessager).

 

Målingen opgøres kvartalsvis.

 

For yderligere information, se ”Info om måling”.

 

Se målingen her: Kommunale afgørelser i førtidspensionssager