Drift: På grund af vedligeholdelse kan dataudtræk fra statistikbanken Jobindsats.dk være utilgængeligt lørdag d. 21. marts 2020 kl. 9:00-13:00

Det vil dog stadig være muligt at trække rapporter under Publikationer

14. oktober 2019


Ny måling opgør arbejdsmarkedsstatus efter afsluttet sygedagpengeforløb

For sygedagpengemodtagere, er der udviklet en ny måling på Jobindsats.dk. Målingen ”Arbejdsmarkedsstatus 1, 3, 6 og 12 mdr. efter afsluttet forløb” opgør arbejdsmarkedsstatus (lønmodtagerbeskæftigelse, uddannelse, forsørgelsesydelse eller selvforsørgelse) 1, 3, 6 og 12 måneder efter afsluttet sygedagpengeforløb.

 

Målingen findes også for andre ydelser eksempelvis kontanthjælp, revalidering og ressourceforløb og er lavet ud fra lignende antagelser. Et sygedagpengeforløb betragtes dog først som afsluttet, når der er registreret en sidste beregningsdag for den valgte periode i sygedagpengeregisteret. 

 

Udover område og periode, kan målingen fordeles på køn, alder, herkomst, visitationskategori og status før sygedagpenge.

 

Målingen opgøres kvartalsvis.

 

For yderligere information, se ”Info om måling”.

 

Se målingen her: Arbejdsmarkedsstatus 1, 3, 6 og 12 mdr. efter afsluttet forløb