Drift

På grund af vedligeholdelse, vil driften af Jobindsats.dk være ustabil fra kl. 17:00-23:00 d. 12.09.2019.

14. oktober 2019


Ny måling opgør arbejdsmarkedsstatus efter afsluttet sygedagpengeforløb

For sygedagpengemodtagere, er der udviklet en ny måling på Jobindsats.dk. Målingen ”Arbejdsmarkedsstatus 1, 3, 6 og 12 mdr. efter afsluttet forløb” opgør arbejdsmarkedsstatus (lønmodtagerbeskæftigelse, uddannelse, forsørgelsesydelse eller selvforsørgelse) 1, 3, 6 og 12 måneder efter afsluttet sygedagpengeforløb.

 

Målingen findes også for andre ydelser eksempelvis kontanthjælp, revalidering og ressourceforløb og er lavet ud fra lignende antagelser. Et sygedagpengeforløb betragtes dog først som afsluttet, når der er registreret en sidste beregningsdag for den valgte periode i sygedagpengeregisteret. 

 

Udover område og periode, kan målingen fordeles på køn, alder, herkomst, visitationskategori og status før sygedagpenge.

 

Målingen opgøres kvartalsvis.

 

For yderligere information, se ”Info om måling”.

 

Se målingen her: Arbejdsmarkedsstatus 1, 3, 6 og 12 mdr. efter afsluttet forløb