Drift: På grund af vedligeholdelse kan dataudtræk fra statistikbanken Jobindsats.dk være utilgængeligt lørdag d. 21. marts 2020 kl. 9:00-13:00

Det vil dog stadig være muligt at trække rapporter under Publikationer

27. september 2019


Nye målinger på antal personer under ordningerne for voksenlærlinge og jobrotation

For voksenlærlinge og jobrotationsvikarer, er der udviklet nye målinger på Jobindsats.dk. Målingerne opgør antallet af personer og fuldtidspersoner, der har deltaget i ordningerne.

 

Begge målinger kan fordeles på område, periode, køn og herkomst. Målingen for jobrotation kan yderligere fordeles efter, hvilken sektor (privat, offentlig) jobrotationsvikaren er ansat i. På sigt vil målingen for voksenlærlinge også kunne fordeles på voksenlærlingens status (ledighed, beskæftigelse) forud for forløbets påbegyndelse, men denne fordeling er ikke mulig på offentliggørelsestidspunktet.

 

Målingerne opdateres månedligt.

 

For yderligere information om de individuelle målinger, se ”Info om måling”.

 

Se målingen for voksenlærlinge her og se målingen for jobrotation her.