Drift: På grund af opdatering af vores server, er det ikke muligt at foretage dataudtræk fra jobindsats.dk lørdag d. 22.08 kl. 10-14

9. august 2019


Ny forløbsdefinition for A-dagpenge

Pr. 9/8-19 er der for A-dagpenge implementeret samme afbrydelseskriterium for forløb, som der sidste år blev implementeret blandt de øvrige ydelser. Dvs. at et ydelsesforløb herefter betragtes som afsluttet efter en kalendermåneds fravær af den pågældende ydelse.


Det gælder følgende målinger:

  • Antal forløb fordelt på varighed
  • Antal påbegyndte og afsluttede forløb samt antal forløb primo og ultimo perioden
  • Antal og varighed af afsluttede forløb


Indtil nu er et ydelsesforløb betragtet som afbrudt, hvis der bare var én dag, hvor personen ikke modtog den pågældende ydelse. Det betød, at hvis personen efter nogle dage igen modtog den pågældende ydelse blev det betragtet som et nyt forløb. Det nye afbrydelseskriterium på en sammenhængende kalendermåned giver derfor et mere reelt billede af antallet af afsluttede og påbegyndte forløb, og varigheden af det enkelte forløb, da det tager højde for korte afbrydelser i udbetalingen af ydelse, bl.a. som følge af enkelte dage med arbejde. 


Som konsekvens af det nye afbrydelseskriterium er antallet af korte forløb faldet for de berørte målinger og antallet af længere forløb er steget.
Ligeledes påbegyndes og afsluttes færre forløb og den gennemsnitlige varighed af de enkelte forløb stiger.