Drift: På grund af vedligeholdelse kan dataudtræk fra statistikbanken Jobindsats.dk være utilgængeligt lørdag d. 21. marts 2020 kl. 9:00-13:00

Det vil dog stadig være muligt at trække rapporter under Publikationer

11. oktober 2019


Tre nye forløbsmålinger for integrationsydelse

For integrationsydelsesmodtagere, er der udviklet tre nye målinger på Jobindsats.dk. De nye målinger er: 

  • Antal forløb fordelt på varighed
  • Antal påbegyndte og afsluttede forløb samt antal forløb primo og ultimo perioden
  • Antal og varighed af afsluttede forløb

Målingerne findes også for andre ydelser eksempelvis kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalidering, sygedagpenge og ressourceforløb og er lavet ud fra samme antagelser. Det vil sige, at afbrydelseskriteriet er på mindst én kalendermåned. Et forløb betragtes således først som afsluttet, når der har været en sammenhængende kalendermåned uden integrationsydelse.

 

Udover område og periode, kan målingen fordeles på køn, alder, herkomst, visitationskategori og omfattet af program.

 

Målingerne opgøres månedsvis.

 

For yderligere information, se ”Info om måling”. 

 

Se målingerne her: 

Antal forløb fordelt på varighed

Antal påbegyndte og afsluttede forløb samt antal forløb primo og ultimo perioden

Antal og varighed af afsluttede forløb