Drift: På grund af vedligeholdelse kan dataudtræk fra statistikbanken Jobindsats.dk være utilgængeligt lørdag d. 21. marts 2020 kl. 9:00-13:00

Det vil dog stadig være muligt at trække rapporter under Publikationer

26. februar 2020


To nye målinger opgør kommunernes resultater med hensyn til at opfylde fokusmålene

Der er udviklet to nye målinger på Jobindsats.dk, som ligger i den nye topmenu ”Jobcenterindblik”:

  1. Afholdelse af samtaler. Antal og andel personer
  2. Deltagelse i aktive tilbud. Antal og andel personer

De to målinger er opgjort til og med december 2019 og viser antal samtaler hhv. tilbud, som ydelsesmodtagerne har fået i løbet af deres ydelsesforløb. Målingerne opdateres månedligt. Opdatering af tal for en ny måned vil kunne ske omkring 1½ måned efter, at den pågældende måned er afsluttet. Målingen kan fordeles på kommuner, ydelsesvarighed og ydelsesgruppe.

 

Målingerne viser, om kommunerne opfylder fokusmålingerne som beskrevet i Bekendtgørelsen om det skærpede tilsyn. Det er således muligt at følge om personer med mindst 12 måneder offentlig forsørgelse har fået afholdt minimum 4 samtaler hhv. modtaget mindst ét aktivt tilbud og/eller haft mindst 225 timers ordinær beskæftigelse inden for de sidste 12 måneder af ydelsesforløbet.

 

Målingerne opgøres for alle ydelsesvarigheder og kan således også anvendes til at belyse generelt, hvor mange samtaler og tilbud, som borgerne får i løbet af deres ydelsesforløb.

 

Hvis du ikke kan tilgå Jobcenterindblik-menuen, kan det skyldes, at cachen skal tømmes. Dette kan gøres ved at trykke F5+CTRL ned samtidig. Derefter lukkes browseren. Når browseren åbnes på ny skulle der være adgang til Jobcenterindblik-menuen. Alternativt kan menuen tilgås ved at trykke på topmenuen ”Data”  og efterfølgende vælge ”Jobcenterindblik.

 

Du kan læse mere om det skærpede tilsyn og hvad fokusmålingerne overordnet viser i notatet Metoden bag målingerne til skærpet tilsyn, som er udsendt til alle kommuner.

 

Du kan læse mere om hvad målingerne viser i info af målingen. Den kan tilgås ved at trykke på knappen med I’et til højre for målingerne i målingsmenuen under Jobcenterindblik. I info om målingen er et link til en mere detaljeret beskrivelse af, hvordan målingerne er opgjort.