Drift: På grund af vedligeholdelse kan dataudtræk fra statistikbanken Jobindsats.dk være utilgængeligt lørdag d. 21. marts 2020 kl. 9:00-13:00

Det vil dog stadig være muligt at trække rapporter under Publikationer

26. februar 2020


Ny rapport skal skabe gennemsigtighed om kommunernes resultater

Der er udviklet en Jobcenterindbliksrapport for hver kommune, som kan findes under fanen ”Publikationer” eller ved at klikke her

 

I rapporten kan man se:

  1. Om kommunen har færre på offentlig forsørgelse end forventet
  2. I hvilket omfang kommunen giver borgerne en tidlig indsats
  3. I hvilket omfang kommunen efterlader borgerne passive uden indsats og kontakt med jobcentreret.

Ved hjælp af rapporten er det muligt løbende at følge med i kommunens udvikling og hvilke ydelsesgrupper kommunen bør have øget fokus på, samt se top 10 og hvordan kommunen ligger placeret i forhold til andre kommuner.

 

Rapporten giver derudover et indblik i hvordan kommunen klarer sig i forhold til skærpet tilsyn, idet rapporten viser om kommunen opfylder de beskrevne resultat- og fokusmål i bekendtgørelsen om skærpet tilsyn med kommunernes beskæftigelsesindsats. Det gør det muligt for den enkelte kommune at vurdere, i hvilket omfang kommunen er i risiko for at blive omfattet af skærpet tilsyn.

 

Jobcenterindbliksrapporten er baseret på tal fra de to fokusmålinger på jobindsats.dk og Beskæftigelsesministeriets benchmarking af kommunerne.

Rapporten opdateres månedligt og det er muligt at læse om metoden bag Jobcenterindbliksrapporten her