5. januar 2021


Ny måling af ministerens beskæftigelsespolitiske mål viser antal og andel ydelsesmodtagere, som har påbegyndt et opkvalificeringsforløb.

For at gøre det muligt at følge op på ministerens beskæftigelsespolitiske mål for 2021 ”Flere ledige skal opkvalificeres” er der udviklet en ny måling: Antal og andel ydelsesmodtagere, som har påbegyndt et opkvalificeringsforløb.

Målingen opgør antal og andel a-dagpenge-, kontanthjælps-, uddannelseshjælps – og ledighedsydelsesmodtagere, som i en given måned har påbegyndt et opkvalificeringsforløb i form af enten ’ordinær uddannelse’, 6 ugers jobrettet uddannelse eller voksenlærlingeforløb.

Målingen kan fordeles på område, periode og ydelsesgruppe. Der er planer om at udvide fordelingsmulighederne i målingen i en af de kommende opdateringer. Når dette er sket, vil det fremgå af nyheden. 

For yderligere information, se information om måling.

Se målingen her: Ministerens mål