31. marts 2020


Ny måling viser tilkendelser af førtidspension fordelt på hoveddiagnoser

For førtidspension er der udviklet en ny måling til Jobindsats: ”Kommunale tilkendelser af førtidspension fordelt på hovedddiagnose”. Målingen fordeler alle kommunernes tilkendelser af førtidspension på, hvilken hoveddiagnose, de havde ved tildelingen.

Da målingen indeholder helbredsoplysninger, er det valg at diskretionsniveauet i denne måling er højere end i øvrige målinger og er sat til frem. Af samme årsag er fordelingsvariablene køn, alder og herkomst fjernet for at sikre, at oplysningerne om helbred ikke kan udledes.

Målingen opgøres kvartalsvis.

For yderligere information, se ”Info om måling”.

Se målingen her: Kommunale tilkendelser af førtidspension fordelt på hoveddiagnose