21. september 2020


Ny måling viser antallet af afgørelser i sager om seniorpension

Der er udviklet en helt ny måling på Jobindsats ”Afgørelser i seniorpensionssager”, målingen viser hhv. antal tilkendelser, antal afslag samt det samlede antal afgørelser i sager om seniorpension, desuden vises den samlede tilkendelsesandel. Målingen ligger under et nyt menupunkt på forsiden, der hedder ”Seniorpension”.

 

Ud over område og periode, kan målingen fordeles på køn, alder og herkomst. Afslagene kan desuden fordeles på årsagen til afslag.

 

Målingen er baseret på kommunernes indberetninger af afgørelser i sager om seniorpension til bi.star.dk. og opgøres kvartalsvis, næste gang vil være primo november for afgørelser til og med 3. kvartal 2020.

 

For yderligere information, se ”Info om måling”.

 

Se målingen her: Afgørelser i seniorpensionssager