21. december 2020


Ny måling viser antallet af afsluttede virksomhedsrettede forløb og efterfølgende beskæftigelse

Der er udviklet en helt ny måling på Jobindsats ”Virksomhedsrettede tilbud og efterfølgende beskæftigelse”. Målingen viser antallet af afsluttede løntilskuds- og virksomhedspraktikforløb i en given periode og hvor mange af de afsluttede forløb, der har medført lønnet beskæftigelse eller fleksjob i op til tre måneder efter afslutningen af forløbet i enten samme virksomhed, i anden virksomhed i samme branche eller i anden branche. Desuden vises den gennemsnitlige beskæftigelsesgrad over de efterfølgende tre måneder for alle forløb, der har medført beskæftigelse.

Målingen kan fordeles på område, periode, ydelsesgruppe, tilbud, målgruppe, varighed af forløbet og branche.

For yderligere information, se information om måling.

Se målingen her: Virksomhedsrettede tilbud og efterfølgende beskæftigelse