Drift: På grund af vedligeholdelse kan dataudtræk fra statistikbanken Jobindsats.dk være utilgængeligt lørdag d. 21. marts 2020 kl. 9:00-13:00

Det vil dog stadig være muligt at trække rapporter under Publikationer

30. januar 2020


Ny måling opgør antal og andel efterlønsbidragsbetalere blandt dagpengeforsikrede

For efterløn er der udviklet en ny måling på Jobindsats.dk. Målingen opgør antal og andel efterlønsbidragsbetalere blandt dagpengeforsikrede.

Indbetaling af efterlønsbidrag er et udtryk for, om et a-kassemedlem er i gang med at optjene ret til efterløn, hvorfor statistikken giver et overblik over den forventede, fremtidige tilknytning til efterlønsordningen.

Udover område og periode kan målingen fordeles på køn, alder og a-kassetilhørsforhold.

Målingen opdateres årligt.

For yderligere information se ”Info om måling”.

Se målingen her: Antal og andel efterlønsbidragsbetalere blandt dagpengeforsikrede