28. september 2021


Den nye jobcenterindbliksrapport er nu endelig i luften

 

Jobcenterindbliksrapporten er blevet til en interaktiv Power BI-rapport, hvor det blandt andet er muligt at tilpasse rapportens indhold ift. målgrupper (6 mdrs. og mindst 12 mdrs. anciennitet) og de to fokusmål (samtaler og aktivt tilbud). I den nye rapport er det derudover muligt at se tal for de enkelte ydelser ved at interagere med figurerne. Dertil er det blevet nemmere at skifte periode samt gå fra den ene kommune til den anden.

 

Jobcenterindbliksrapporten kan bruges til at følge med i kommunens status i forhold til skærpet tilsyn og skærpet tilsyn light.

 

Det skal bemærkes, at rapporten vedrører en periode, der har været påvirket af COVID-19. Der er derfor foretaget følgende tiltag:

  1. Tal i rapporten diskretioneres, hvis tallet er mindre end 3. Dertil diskretioneres antal ydelsesmodtagere med 6 mdrs. anciennitet/mindst 12 mdrs. anciennitet samt antal ydelsesmodtagere med 6 mdrs. anciennitet/mindst 12 mdrs. anciennitet, der har modtaget mindst 4 samtaler/mindst et aktivt tilbud mv., hvis forskellen mellem disse to tal er 1 eller 2.
  2. Rapporten dækker over en periode, der har været påvirket af COVID-19. Det har medført følgende tilpasninger: 1) Indførsel af død periode 1. marts – 30. juni 2020 for alle ydelsesgrupper, hvor optælling af ydelsesvarighed sættes i bero, mens afviklede tilbud tælles med i hele den døde perioden og afholdte jobsamtaler tælles med i dele af den døde periode (1. – 11. marts og 27. maj – 30. juni), 2) Jobsamtaler kan udover ved personligt fremmøde afholdes digitalt, telefonisk eller via video i genåbningsperioden 26. maj – 31 december 2020 samt 3) dagpengemodtagere med 6 mdrs. anciennitet er ikke inkluderet i rapporten, da optælling af ydelsesvarighed i perioden 1. januar 2021 – 30. juni 2021 i det skærpede tilsyn afviger fra optællingen ifm. ret og pligt.
  3. Der er forskel på antal fuldtidspersoner med 6 mdrs./mindst 12 mdrs. anciennitet ift. de to fokusmål. Det skyldes, at fritagne personer fratrækkes fra populationen og at der er forskel på hvordan fritagne personer opgøres for de to fokusmål.

 

Det kan derudover bemærkes, at rapporten er baseret på to decimaler og at tal diskretioneres, når værdien er mindre end 3. Dertil diskretioneres antal ydelsesmodtagere med 6 mdrs./mindst 12 mdrs. anciennitet og antal ydelsesmodtagere med 6 mdrs./mindst 12 mdrs. anciennitet, der har modtaget mindst 4 samtaler/ mindst 1 aktivt tilbud, når forskellen mellem disse to tal er 1 eller 2.

 

Gå til jobcenterindbliksrapporten (Åbner ny fane)