6. juli 2021


Ny måling opgør antal og andel ydelsesmodtagere, som har påbegyndt et opkvalificeringsforløb

Målingen ”Antal og andel ydelsesmodtagere, som har påbegyndt et opkvalificeringsforløb” opgør antal ydelsesmodtagere fra 16 år til alderen for opnåelse af pensionsret som påbegynder et opkvalificeringsforløb.

 

Målingen omfatter modtagere af a-dagpenge mv., kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalidering og forrevalidering, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse mv., sygedagpenge, jobafklaringsforløb, ressourceforløb og ledighedsydelse inkl. løntilskud fra de pågældende ydelser. A-dagpenge mv. inkluderer særlig uddannelsesydelse, arbejdsmarkedsydelse og kontantydelse.

 

Målingen opgør antal og andel af ovennævnte ydelsesmodtagere, som i en given måned i den valgte periode har påbegyndt et opkvalificeringsforløb. Opkvalificeringsforløb omfatter og opdeles i målingen på uddannelsesløft, den regionale uddannelsespulje, øvrig ordinær uddannelse, 6 ugers jobrettet uddannelse og voksenlærlinge.

 

Målingen kan opgøres på perioderne måned, kvartal, år og rullende år og kan fordeles på ydelse, alder (under 30 år, hhv. fyldt 30 år) og a-kasse.

 

Målingen kan tilgås ved at trykke på topmenuen ”Temaer” og derefter vælge ”Opkvalificering og virksomhedsrettet indsats”. Du kan gå direkte til den her

 

Du kan læse mere om målingen under info om målingen eller her