Drift

På grund af vedligeholdelse af systemet vil Jobindsats.dk være utilgængelig indtil kl. 13.

30. november 2017


Målinger for modtagere af kontantydelse er opdateret til og med oktober 2017

Målingerne vedr. kontantydelse er nu opdateret på Jobindsats.dk med data frem til og med oktober 2017.


Opdateringen omfatter:

1. Antal personer, gnsn. varighed og fuldtidspersoner
2. Antal aktiverede, gnsn. varighed og fuldtidsaktiverede
3. Forsørgelsesudgifter

 

Disse målinger giver et aktuelt billede af, hvor mange unikke personer og fuldtidspersoner, der modtager kontantydelse (måling 1), samt forsørgelsesudgifterne til personer med kontantydelse (måling 3).

 

Målingerne findes under venstremenupunkt "Ydelser efter opbrugt dagpengeret".

 

For yderligere information henvises i øvrigt til "Info om målingen".

 

Kontantydelse