Drift

På grund af vedligeholdelse af systemet vil Jobindsats.dk være utilgængelig indtil kl. 13.

11. juli 2018


Målingen vedr. arbejdsmarkedsstatus efter afsluttet forløb er opdateret frem til 1. kvartal 2018

Målingen ”Arbejdsmarkedsstatus efter afsluttet forløb” for Revalidering, Forrevalidering, Fleksjob, Ledighedsydelse og Ressourceforløb har fået et nyt afbrydelseskriterium så der er færre forløb, der betragtes som afsluttet.

Målingen ”Arbejdsmarkedsstatus efter afsluttet forløb” viser personernes arbejdsmarkedsstatus (lønmodtagerbeskæftigelse, uddannelse, forsørgelsesydelse eller selvforsørgelse) 1, 3, 6 og 12 måneder efter, at de har afsluttet et ydelsesforløb.

Det betragtes som et nyt forløb, hvis ydelsen genoptages efter der i en forudgående sammenhængende kalendermåned ikke har været udbetalt den pågældende ydelse.

 

Der kan læses mere om målingerne i info om målingen.

Revalidering

Forrevalidering

Ledighedsydelse

Ressourceforløb

Fleksjob

Jobafklaringsforløb