Drift

På grund af vedligeholdelse af systemet vil Jobindsats.dk være utilgængelig indtil kl. 13.

25. juli 2018


Målinger for Overlevelseskurver er opdateret til 1. kvartal 2018

For ydelsesgrupperne Kontanthjælp, Fleksjob, Ledighedsydelse, Revalidering og Forrevalidering er målingen "Overlevelseskurver" opdateret med nye tal frem til 1. kvt. 2018.


For nærmere beskrivelse af målingerne henvises til info om målingen.

Revalidering
Forrevalidering
Fleksjob
Ledighedsydelse

Kontanthjælp