Drift

På grund af vedligeholdelse af systemet vil Jobindsats.dk være utilgængelig indtil kl. 13.

25. oktober 2018


Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen er opdateret frem til juli 2018 med berigtigede tal for figur 18

 

Offentliggørelsen af nøgletalsrapporter er genoptaget med rapporter for juni og juli 2018 efter, at offentliggørelsen af ”Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen” har været sat midlertidigt i bero. Det skyldes, at der skulle foretages en korrektion i opgørelsesmetoden af figur 18 i rapporten. Der er ikke foretaget ændringer i de øvrige figurer i rapporten.

 

Figur 18 skal vise udviklingen for andel dagpengemodtagere med over 6 måneders ledighed, der har deltaget i en virksomhedsrettet indsats. I rapporterne til og med maj 2018 var andelen i stedet for opgjort på dagpengemodtagere med virksomhedsrettet indsats, som havde en anciennitet på under 6 måneder.

 

Dette er nu rettet, således den korrekte andel dagpengemodtagere med over 6 måneders ledighed, der har deltaget i en virksomhedsrettet indsats, vises fra og med rapporterne for juni og juli 2018. Figuren er fjernet i de tidligere offentliggjorte rapporter.

 

Korrektionen bevirker at tallene i figur 18 er større end i de tidligere offentliggjorte rapporter. Fra et niveau på ca. 10 pct. før korrektionen, er niveauet for dagpengemodtagerne, der har deltaget i et virksomhedsrettet tilbud nu på ca. 44 pct.

 

Du kan læse mere om opgørelsesmetode for figurerne i afsnittene om jobcenteroverblik og de enkelte reformområder i "Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen"  her: http://www.jobindsats.dk/jobindsats/Hjaelp/benchmark/nbi.aspx

 

Du kan trække den seneste juli-rapport og de tidligere udgaver her.

Næste opdatering af rapport forventes i uge 48.