Drift

På grund af vedligeholdelse af systemet vil Jobindsats.dk være utilgængelig indtil kl. 13.

30. november 2018


Målinger for selvforsørgelsesgrad og andel i beskæftigelse efter aktivering er opdateret frem til 2. kvartal 2018

Jobindsats.dk er nu opdateret med nye tal for målinger under målingsområdet "Aktivering - selvforsørgelsesgrad og beskæftigelsesandele efter aktivering".

"Selvforsørgelsesgrad efter aktivering" er opdateret frem til 1. kvartal 2018 og "Andel i beskæftigelse efter aktivering" er opdateret frem til 2. kvartal 2018.
 
For nærmere beskrivelse af målingerne henvises til info om målingen (tryk på "i" efter målingsnavnet).


A-dagpenge
Kontanthjælp