Drift

På grund af vedligeholdelse af systemet vil Jobindsats.dk være utilgængelig indtil kl. 13.

31. maj 2018


Målinger for selvforsørgelsesgrad og andel i beskæftigelse efter aktivering er opdateret

Jobindsats.dk er nu opdateret med nye tal for målinger under målingsområdet "Aktivering - selvforsørgelsesgrad og beskæftigelsesandele efter aktivering". Det drejer sig om "Selvforsørgelsesgrad efter aktivering" og "Andel i beskæftigelse efter aktivering". Målingerne er opdateret frem til og med 4. kvartal 2017.

Målingerne er opdateret for følgende ydelser:
- Kontanthjælp

 

Selvforsørgelsesgrad efter aktivering opgør andelen af uger uden offentlig forsørgelse inden for de første 6 måneder (26 uger) efter endt aktivering.

Andel i beskæftigelse efter aktivering opgør andelen af personer på den valgte ydelse, som 3, 6 og 12 mdr. efter endt aktivering er uden offentlig forsørgelse.

 

Med denne opdatering er der implementeret en ny tilbudsfordeling. Den nye fordeling giver mulighed for at se brugen af nytteindsats, samt fordele virksomhedspraktik på offentlig og privat. Det er ligeledes muligt at se hvilke ordinære uddannelsesforløb der benyttes i beskæftigelsesindsatsen.

For nærmere beskrivelse af målingerne henvises til info om målingen (tryk på "i" efter målingsnavnet).


Kontanthjælp