Drift

På grund af vedligeholdelse af systemet vil Jobindsats.dk være utilgængelig indtil kl. 13.

6. marts 2018


Øvrige efterlønsmålinger er opdateret frem til januar 2018

Målingerne Antal påbegyndte og afsluttede forløb samt antal forløb primo og ultimo perioden og Forsørgelsesudgifter til efterløn er nu også opdateret med tal for januar 2018.

Hele tidsserien (januar 2004 – januar 2018) for begge målinger er med denne offentliggørelse opgjort efter kalendermånedsprincippet, således at de tidligere RAM-perioder (januar 2004 – juni 2017) er konverteret til nye kalendermåneder. Det skyldes, at perioder fra og med juli 2017 og fremefter indberettes som efter kalendermånedsprincippet.

Konverteringen til kalendermåned betyder, at de historiske perioder vil have ændret sig en smule fra tidligere opdateringer.

 

Der kan læses mere om målingerne i info om målingen.

 

Efterløn