Drift

På grund af vedligeholdelse af systemet vil Jobindsats.dk være utilgængelig indtil kl. 13.

3. juli 2018


Rådighedssanktioner for kontanthjælp opdateret frem til 1. kvartal 2018

For modtagere af kontanthjælp omfattet af integrationsprogrammet er målingen ”Antal rådighedssanktioner” nu blevet opdateret med data til og med 1. kvartal 2018. 

Målingen kan fordeles på fordelingsvariablene køn, alder, herkomst og visitationskategori.  

For yderligere information henvises til Information om målingen.

Uddannelseshjælp