14. september 2018


Målinger for ordinære løntimer er opdateret til juni 2018

Målingen ”Antal og andel personer med ordinære løntimer” er opdateret frem til juni 2018 for nedenstående ydelser. Målingen bliver opdateret månedligt.  

Læs mere under info-om-måling.

 

Kontanthjælp 

Uddannelseshjælp 

Integrationsydelse

Ressourceforløb