Drift

På grund af vedligeholdelse af systemet vil Jobindsats.dk være utilgængelig indtil kl. 13.

31. oktober 2018


Målingen for Langtidsledighed opdateret til september 2018

På Jobindsats.dk er data vedr. langtidsledighed nu opdateret frem til september 2018.

Målingen er placeret under menupunkterne "Temaer" - "Ledigheds- og jobindikatorer".For yderligere information henvises i øvrigt til "Info om målingen".


Ledighedsindikatorer