31. oktober 2018


Målingen for Langtidsledighed opdateret til september 2018

På Jobindsats.dk er data vedr. langtidsledighed nu opdateret frem til september 2018.

Målingen er placeret under menupunkterne "Temaer" - "Ledigheds- og jobindikatorer".For yderligere information henvises i øvrigt til "Info om målingen".


Ledighedsindikatorer