Drift

På grund af vedligeholdelse af systemet vil Jobindsats.dk være utilgængelig indtil kl. 13.

14. maj 2018


Målinger over antal lønmodtagere efter bopæl og arbejdssted er opdateret frem til marts 2018

Målingerne over antal lønmodtagere efter bopæl og arbejdssted er blevet opdateret med tal frem til marts 2018.

Målingerne kan findes under fanebladet ”Arbejdsmarked” og ”Ledigheds- og jobindikatorer”.

Det bemærkes, at der i forbindelse med denne opdatering af målingerne vedr. antal lønmodtagere efter bopæl og arbejdssted er foretaget en programjustering, der primært har betydning for et antal mangelfulde indberetninger til eIndkomst i 2008 og 2009. Programjusteringen betyder, at der er sket en mindre nedjustering af antallet af fuldtidspersoner bagud i tid. Nedjusteringen har været størst i 2008, som var det første år, hvor indkomstregisteret var etableret. Nedjusteringen udgør kun promiller af de hidtidigt offentliggjorte tal.

 
Antal lønmodtagere efter bopæl

Antal lønmodtagere efter arbejdssted