Drift

På grund af vedligeholdelse af systemet vil Jobindsats.dk være utilgængelig indtil kl. 13.

15. maj 2018


Målinger vedr. Udenlandsk arbejdskraft er opdateret til marts 2018

Målingerne over Udenlandsk arbejdskraft i Danmark samt Udstationerede personer og virksomheder i RUT-registreret er blevet opdateret med tal frem til marts 2018. Målingerne kan findes under fanebladet ”Arbejdsmarked” og ”Udenlandsk arbejdskraft”. 

Med denne opdatering af målingerne over Udenlandsk arbejdskraft i Danmark er visningen af de 15  tredjelande med flest udenlandske statsborgere med lønindkomst i Danmark blevet justeret. Blandt de 15 største lande målt i antallet af fuldtidsbeskæftigede optræder nu Syrien, Nepal og Iran, mens Brasilien, Makedonien og Somalia er udgået. Disse lande indgår nu under ’Øvrige 3. lande’

For yderligere information om målingerne henvises til info om måling.


Udenlandsk arbedskraft