Drift

På grund af vedligeholdelse, vil driften af Jobindsats.dk være ustabil fra kl. 17:00-23:00 d. 12.09.2019.

7. november 2019


Målinger for "Overlevelseskurver" er opdateret frem til 2. kvartal 2019

Jobindsats.dk er nu opdateret med nye tal for målingen "Overlevelseskurver" under målingsområdet "Bevægelser/flow mellem ydelser".

Målingerne er opdateret for A-dagpenge med 2. kvartal 2018.

Overlevelseskurven opgør antal ydelsesforløb påbegyndt indenfor den valgte periode, samt hvor stor en andel af disse forløb, der løber i op til 52 uger (uden afbrydelse) efter påbegyndelsen af forløbet. I målingen Overlevelseskurver er der opgjort 3 forskellige overlevelseskurver:

- uden tilbagefald til samme ydelse (dvs. personerne ophører med at indgå i data, når de ikke
længere modtager den pågældende ydelse)
- med tilbagefald til samme ydelse (dvs. personerne indgår i data i de perioder, hvor de
modtager den pågældende ydelse)
- med tilbagefald til alle ydelser (dvs. personerne indgår i data i de perioder, hvor de modtager
den pågældende ydelse eller modtager andre offentlig forsørgelsesydelser).

Én dag uden ydelse afbryder forløbet. 

For nærmere beskrivelse af målingerne henvises til info om målingen (tryk på "i" efter målingsnavnet).

 
A-dagpenge