13. august 2019


Måling for "Overlevelseskurver" er opdateret til 1. kvartal 2019 for sygedagpenge

For sygedagpenge er målingen "Overlevelseskurver" opdateret med nye tal frem til 1. kvartal 2019.


For nærmere beskrivelse af målingen henvises til info om målingen.

Sygedagpenge