Drift: På grund af vedligeholdelse kan dataudtræk fra statistikbanken Jobindsats.dk være utilgængeligt lørdag d. 21. marts 2020 kl. 9:00-13:00

Det vil dog stadig være muligt at trække rapporter under Publikationer

29. november 2019


Målinger for selvforsørgelsesgrad og andel i beskæftigelse efter aktivering er opdateret frem til 2. kvartal 2019

Jobindsats.dk er nu opdateret med nye tal for målinger under målingsområdet "Aktivering - selvforsørgelsesgrad og beskæftigelsesandele efter aktivering".

"Selvforsørgelsesgrad efter aktivering" er opdateret frem til 1. kvartal 2019 og "Andel i beskæftigelse efter aktivering" er opdateret frem til 2. kvartal 2019.
 
For nærmere beskrivelse af målingerne henvises til info om målingen (tryk på "i" efter målingsnavnet).


A-dagpenge
Kontanthjælp