Drift: På grund af driftsforstyrrelser er det ikke muligt at foretage dataudtræk fra api.jobindsats.dk

19. november 2019


Målingerne vedr. antal personer og forløb er for Integrationsydelse m.fl. opdateret til oktober 2019

 

For ydelsesgrupperne Integrationsydelse, Jobafklaringsforløb, Ressourceforløb, Ledighedsydelse, Fleksjob, Revalidering og Forrevalidering er målingerne under 'Antal forløb og personer' opdateret frem til oktober 2019 for antal personer og frem til september 2019 for antal afsluttede forløb. 

 

For fleksjob er målingerne under 'Arbejdstid under ny fleksjobordning' opdateret frem til september 2019.
 

Der kan læses mere om målingerne i info om måling 

Integrationsydelse
Jobafklaringsforløb
Ressourceforløb
Ledighedsydelse
Fleksjob
Revalidering
Forrevalidering