Drift: På grund af driftsforstyrrelser er det ikke muligt at foretage dataudtræk fra api.jobindsats.dk

18. november 2019


Målinger for Kontanthjælp og Uddannelseshjælp vedr. antal forløb og personer er opdateret til oktober 2019

Jobindsats er opdateret med data for kontanthjælp og uddannelseshjælp. Målinger under Antal personer og forløb, antal aktiverede, mentor samt udgifter til forsørgelse er opdateret frem til oktober 2019.

Antal afsluttede forløb, kontaktforløb samt aktiveringsgrad og passivandel er opdateret frem til september 2019.

  

Der kan læses mere om målingerne i info om målingen.

Kontanthjælp
Uddannelseshjælp