Drift: På grund af driftsforstyrrelser er det ikke muligt at foretage dataudtræk fra api.jobindsats.dk

19. november 2019


Målinger for voksenlærlinge og jobrotationsvikarer opdateret frem til oktober 2019.

Jobindsats.dk er nu opdateret med nye tal frem til oktober 2019 for vokenslærlinger og jobrotationsvikarer under tilskudsordninger. 
 
For nærmere beskrivelse af målingerne henvises til info om målingen (tryk på "i" efter målingsnavnet).


Tilskudsordning