Drift

På grund af tekniske problemer kan udtræk fra Jobindsats.dk være utilgængelige henover weekenden 22. juni til 23. juni.

15. marts 2019


Målinger vedr. udenlandsk arbejdskraft er opdateret til januar 2019

Målingerne over Udenlandsk arbejdskraft i Danmark samt Udstationerede personer og virksomheder i RUT-registreret er blevet opdateret med tal frem til januar 2019. Målingerne kan findes under fanebladet ”Arbejdsmarked” og ”Udenlandsk arbejdskraft”. 

For yderligere information om målingerne henvises til info om måling.


Udenlandsk arbedskraft